KFC Vrij Arendonk is ervan overtuigd dat ethisch verantwoord sporten belangrijk is. Het bestuur heeft de Panathlon verklaring formeel ondertekend. In de Panathlon verklaring worden de positieve waarden beschreven over ethiek in de jeugdsport. We zijn hierdoor de verbintenis aangegaan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport:

 • We streven de positieve waarden in de jeugdsport actiever na, met volgehouden inspanning en met goede planning.
 • We zetten onze inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 • We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 • We verwelkomen de steun van sponsors en media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Alle kinderen hebben het recht:

 • sport te beoefenen
 • zich te vermaken en te spelen
 • in een gezonde omgeving te leven
 • waardig behandeld te worden
 • getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • deel te nemen aan trainingen die aangepast zijn aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • in veilige omstandigheden aan sport te doen
 • te rusten
 • de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden