Missie en visie van zowel jeugd als club

KFC Vrij wil binnen een adequate infrastructuur een duurzame en stabiele voetbalclub zijn die minstens op gewestelijk niveau, de waarborg biedt voor een gedegen jeugdopleiding, continuïteit nastreeft in de organisatie en gerespecteerd wordt omwille van haar familiale identiteit.

Om onze missie te verwezenlijken, werken wij aan volgende punten:

1.      Samenhang

Het bestuur heeft als voornaamste taak de samenhang van de club in al haar geledingen (1e ploeg, dames, reservenploegen, jeugd) na te streven. Zij waakt over de doelstellingen van de club: ze bewaakt de sportieve visie, bewaakt het budget als een goede huisvader, zorgt voor een goede communicatie met alle spelers, trainers, familie, supporters, sponsors en plaatselijke overheden. Om deze taak zo goed mogelijk uit te oefenen werden binnen de club meerdere cellen opgericht met telkens hun eigen specifieke taak. Deze cellen werken autonoom doch hebben meldingsplicht naar de andere leden van het hoofdbestuur. Door het aanbieden van een degelijke uitrusting voor de spelers en begeleiders moeten we als club steeds trots naar buiten kunnen komen.

2.      Sportief

Als sportieve doelstelling willen we de eerst volgende jaren onze plaats in 2de Provinciale behouden. We willen dit bereiken met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers en met een sportieve staf die zich houdt aan de vooropgestelde principes van mooi en verzorgd voetbal gebaseerd op zonevoetbal. De continuïteit in de jeugdopleiding is dan ook de grootste voorwaarde voor het verzekeren van ons eigen bestaan.

3.      Clubleven:

Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, wedstrijden, randactiviteiten als voor wedstrijden van de eerste ploeg. De damesploeg maakt een wezenlijk deel uit van de club. Het behouden van minimum TWEE ploegen voor volwassenen (reserven) die niet meer in aanmerking komen voor de eerste ploeg is van essentieel belang.
Minstens even belangrijk is de betrokkenheid van ouders en familie. Ouders en familie dienen zich thuis te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. De georganiseerde activiteiten moeten ervoor zorgen dat een samenhorigheidsgevoel ontstaat tussen alle actoren binnen de club waarbij het van buitenaf duidelijk is dat er op de VRAAI een “WALLIE” gevoel heerst.

4.      Kwaliteitsvolle jeugdopleiding

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding zoals reeds gesteld in de sportieve visie, is voor onze club de beste garantie voor ons toekomstig bestaan.

5.      Financieel gezond – beperkte kost voor de leden

KFC Vrij Arendonk wil zich vooral kenmerken als een club, die de jeugdopleiding als basis en als reden van zijn bestaan heeft. Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als grootste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan. Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van het eerste elftal.

We houden het lidgeld bewust zeer laag. Dit impliceert dat de werkingskost voor een belangrijk deel wordt gedragen door sociale activiteiten die we het hele jaar door organiseren, waarbij de enthousiaste ondersteuning van vrijwilligers (ouders, spelers, sympathisanten) van levensbelang is.

6.      Vrijwilligers

Een permanente aandacht moet uitgaan naar het in ere houden van het bestaande korps vrijwilligers binnen de club: terreinverzorgers, kantinepersoneel, schoonmaakploeg, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, webmasters, fotograaf,… Dit begint met het respect van iedereen voor hun werk. Daarnaast moet er ook permanente aandacht gaan naar het werven van nieuwelingen.

7.      Accommodatie en infrastructuur:

Zowel trainingsvelden als wedstrijdvelden horen momenteel bij het neusje van de zalm in provinciale. Het respect voor het werk van de terreinverzorgers is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen de club zodat deze kwaliteit kan gewaarborgd blijven. In de nabije toekomst en bij voorkeur ook op langere termijn onze infrastructuur op een aanvaardbaar peil te houden.