De raad van bestuur van de vzw KFC Vrij Arendonk bestaat uit 3 personen welke juridisch verantwoordelijk zijn. De Raad van bestuur houdt toezicht op de werking van het dagelijks bestuur. Ze nemen deel aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur, en vergaderen apart, indien hiertoe de noodzaak bestaat.

Het dagelijks bestuur heeft een coördinerende rol om de club goed te laten functioneren. Het staat in voor de definitie en uitvoering van de korte- en lange termijndoelstellingen van de club. Neemt de eindbeslissing met betrekking tot:

 • Investeringen, alle uitgaven en financiële transacties boven 150 €, met uitzondering van de herbevoorrading van de kantine (Dit is de verantwoordelijkheid van de kantine-uitbaters), of betalingen die na goedkeuring van het dagelijks bestuur contractueel werden vastgelegd.
 • Aanstellen van, en contractbespreking met de hoofd- en hulptrainer (op voorspraak van en in samenwerking met de Sportieve Cel)
 • Transfers en contractbespreking senioren (op voorspraak van de Sportieve Cel)
 • Bepaalt jaarlijks de activiteitenkalender
 • Bepaalt de hoogte van het jaarlijkse lidgeld per leeftijdscategorie
 • Representatie ( bijvoorbeeld op de gemeentelijke sportraad, en dergelijke)

Het dagelijks bestuur vergadert 1 maal per maand (de tweede woensdag van de maand).

De leden:

 • Patrick Hendrickx, Voorzitter, Penningmeester
 • Vic Smeyers, Ondervoorzitter
 • Peter Meulemans, Gerechtigd Correspondent
 • Mario Bertels, Lid
 • Gilbert Bertels, Lid
 • Andy Vervecken, Lid
 • Michel Grauwen, lid
 • Jeroen Kokx, lid
 • Raf Kempen, lid
 • Eddy Gorrens, Lid
 • Jack Sanders, Lid

De sportieve cel is verantwoordelijk voor en de uitvoering van het sportieve beleid. De sportieve cel is samengesteld uit alle trainers en afgevaardigden (jeugdopleiding en senioren), en wordt geleid door de technische commissie. De sportieve cel vergadert tweemaal per jaar, met deelname van alle trainers en sportief verantwoordelijken. Een belangrijk onderwerp is het vergemakkelijken en begeleiden van de doorstroming van spelers uit de jeugdopleiding van naar de seniors.

Binnen de sportieve cel is de technische commissie, in overleg met het dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor:

 • Formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club zowel bij jeugd als senioren (enkel de permanente leden)
 • Vastleggen van de financiële middelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren
 • Definiëren en bewaken van het profiel van de trainers (1e elftal en jeugdopleiding) (enkel permanente leden)
 • Opvolging en evaluatie van trainersstaf bij zowel de jeugd als de senioren (enkel de permanente leden)
 • Samenstellen van de spelerskern bij de senioren (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de hoofdtrainer en de trainer van de A Reserven, maar dit onder toezicht van de technische commissie – deze waakt met name over de verhouding externe spelers/eigen jeugdspelers)
 • Toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot volwaardige seniorspelers
 • De voorzitter van de technische commissie rapporteert één maal per maand aan het dagelijks bestuur

De leden van de technische commissie:

 • Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO), en tevens voorzitter: (Permanent lid)
 • Verantwoordelijke transfers en sportieve werking seniors:
 • Trainer Reserven A: Glen Bruyndoncx en Jef Nys (Permanent lid)
 • Trainer Eerste Ploeg: Jan Verstraelen (Adviserend lid)
 • Coordinator Jeugd Bovenbouw (U17 t.e.m. U21): (Permanent lid)
 • Coordinator Jeugd Onderbouw (U 6 t.e.m. U15): Andy Vervecken en Jeroen Kokx (Permanent lid)

Voor verdere details van de samenstelling, verantwoordelijkheden en taken van de financiële en logistieke cel verwijzen we door naar de infobrochure, welke hier kan gedownload worden.